MAMPARA   per   separar   ambients   construÏda   amb   ferro   amb   pàtina   d’òxid   i   metacrilat   pintat.